Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/u0862568/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/editors/class-vc-frontend-editor.php on line 644

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/u0862568/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-mapper.php on line 186
Crea Yazılım ve Danışmanlık Kurumsal Web Sitesi | Politikalarımız
Crea Yazılım ve Danışmanlık Kurumsal Web Sitesi | Politikalarımız
12460
page-template-default,page,page-id-12460,do-etfw,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,qode-theme-ver-2.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Politikalarımız

Kalite Politikasi

Sürekli iyilestirme prensibine uygun olarak müsterilerimizin ihtiyaçlarini en uygun,en pratik  ve en etkili yolla çözmek için kalite standartlari çerçevesinde yöntemler gelistirmek.

 

İnsan Kaynakları Politikası

Sahip oldugu konuma çalisanlarinin gücü, destegi ve istegi ile ulasan, en önemli degerin insan olduguna inanan Crea Yazilim’in Insan Kaynaklari politikasi;

 • Sürdürülebilir is modeli ile uyumlu bir sekilde çalismak
 • Yaratici düsünceler ile teknolijik gelismeyi birlestirmek
 • Kurum kültürünü ve kurumsal degerleri benimseyen, etik ilkelere uyumlu çalisanlara sahip olmak
 • Kisisel gelisimine önem verip hep birlikte gelismeyi hedeflemek
 • Is birliklerini kazan kazan ilkesine göre olusturmak

 

Gizlilik Politikası

Çalisanlarimizin ve müsterilerimizin tarafimiza vermis oldugu tüm bilgilerin, programlarin,içeriklerin vs. gizlilik sözlesmemiz kapsaminda korumak ve diger taraflarla paylasmamak.

 

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikası

Dogal kaynak kullaniminda çevreye saygili olmak,çevreyle uyumlu projeler olusturmak, çalisanlarinda çevre, is sagligi, is güvenligi bilincini gelistirmek.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Crea Yazılım Ve Danışmanlık A.Ş. (“Crea Yazılım”), paylaştığınız kişisel bilgilerin hassasiyetinin farkındadır; bu nedenle kişisel veriler ile özel hayata saygı gösterilmesine, kişisel verilerin Crea Yazılım ile paylaşılmasıyla birlikte bu verilerin korunmasına, işlenmesine ve aktarılmasına özellikle dikkat etmektedir.

Crea Yazılım için öncelik, Crea Yazılım olarak ürün ve faaliyetlerimizden faydalananların, web sitemizi ziyaret edenlerin, kullananların ve başkaca Crea Yazılım ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, yürürlükteki veri gizliliğini koruma ve veri güvenliğine ilişkin kanunlara ve başkaca düzenlemelere uygun olarak toplanması, işlenmesi ve korunmasıdır. Böylelikle kendinizi güvende hissetmenizi istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”), işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına (“Politika”) dayanak teşkil etmektedir. Crea Yazılım, öncelikle 6698 sayılı Kanun olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemelere uyumun sağlanmasına önem vermektedir.

Crea Yazılım, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Politikası konusuna önem vermektedir.

Bu sebeple Crea Yazılım, işbu Politikada belirtilenin dışında ve yasalara uygun olmayan hiçbir durumda kişisel verilerinizi kullanmayacaktır.

Web sitelerimiz (www.creayazilim.com.tr) kullanarak ve/veya sunduğumuz hizmetlerden yararlanarak/yararlanmayı talep ederek veya başka her türlü Crea Yazılım ile ilgili durumda, veri sahibi olarak, işbu Politika ile kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin aydınlatılmış ve burada belirtilen şekilde verilerinizin toplanmasını, işlenmesini veya aktarılmasını onaylamış olursunuz.

 

CREA YAZILIM KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI

1. Amacı ve Kapsamı

İşbu Politika, Crea Yazılım tarafından hangi verilerin toplanabileceğini, bu verilerin Crea Yazılım tarafından nasıl ve hangi amaçla kullanılacağını, nasıl korunduğunu, hangi durumlarda aktarılacağını ve Crea Yazılım tarafından benimsenen uygulamaları göstermek ve dolayısıyla şeffaflığı sağlamak için hazırlanmıştır.
İşbu Politika; ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, yetkililerinin, hissedarlarının, üçüncü kişilerin ve başkaca Crea Yazılım ile ilgisi bulunan herkesin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi

2.1. Toplanan Veri Çeşitleri

2.1.1. Kişisel Bilgiler

Kimliği belirli veya belirlenebilir tek sahibi olan her türlü bilgidir. Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Vergi Kimlik No, Telefon Numarası, Kredi Kartı Bilgileri, İkamet Adresi, Fatura Adresi, Hesap Bilgileri v.s.

2.1.2. Kişisel Olmayan Bilgiler

Kimliğini ortaya çıkarmayan, kişiyi şahsen tanımlamayan ve anonim olan bilgilerdir. Demografik özellikler ile ilgili bilgiler, IP adresleri, cihaz bilgileri, sitemizi ziyaret saatleri, v.s.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Crea Yazılım, KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişileri aydınlatmaktadır. Bu kapsamda, Crea Yazılım, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili kişileri KVKK madde 11 kapsamında sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır.

3.1. Kişisel Verilerin İşleme Koşulları

Yalnızca Crea Yazılım ile yapmış olduğunuz her türlü sözleşmeye (“Sözleşme”), sözleşme görüşmeleri kapsamında, Danışmanlık/Ürün/Teklif/Proje/Hizmet talep formları aracılığıyla sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda (çerez, cookies, mail, formlar, v.s) vermiş olduğunuz kişisel verileriniz işlenecektir.

3.2. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

 • Şirket içerisinde gerekli faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi
 • Alım kriterlerinize uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ile yapılması,
 • Pazar araştırması anketlerinin yürütülmesi
 • Müşteri portföyümüzü ve web sitesi ziyaretçilerimizi analiz edilebilmesi ve arşivlenmesi
 • Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İnsan kaynağı yönetiminin Şirketimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, personelimizin özlük işlemlerinin yapılması ve ücretlerinin ödenebilmesi, iş başvurularını değerlendirebilmesi
 • İnternet sayfalarımız veya mobil uygulamalarımızın işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmeye yönelik olarak kullanmakta ve dijital platformlarımızda geçirdiğiniz vakti daha verimli ve keyifli hale getirilebilmesi için çerezlerin tutulması
 • Verileri doğru ve güncel olmasının sağlanması

3.3. Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

3.4. Kişisel Verilerin Paylaşılması

Açık rızanız bulunmadan verileriniz amaç dışında kullanılmayacak olup, yasal zorunluluklar ve resmi kurum ve kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla, yurt içinde ve yurt dışında paylaşılmayacaktır, aktarılmayacaktır. Kişisel verilerin iş birliği yaptığımız 3. kişilerle paylaşılabilmesi ve işlenebilmesi için kaydedilen onayınız veya Sözleşme/izin formu üzerindeki yazılı izniniz gibi basılı veya elektronik ortamda vereceğiniz açık rızanız gerekmektedir. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

4. Kişisel Bilgileri Crea Yazılım Tarafından İşlenen Kişinin Hakları Ve Bu Hakların Kullanılması

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 6. KVKK’nun 7’inci maddesinde belirtildiği üzere, KVKK’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

5. Crea Yazılım Tarafından Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi

6698 sayılı Kanun’un 7. maddesi gereğince, kanunlara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler, resen veya veri sahibinin talebi üzerine Crea Yazılım tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde sayılan ve yukarıda incelenen kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamen ortadan kalkması halinde, Crea Yazılım kişisel verileri ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirmek suretiyle silmektedir. Kişisel verilerin yok edilmesi için kişisel verileri hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmektedir.
Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. Crea Yazılım, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirmektedir.

6. Diğer Hususlar

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Crea Yazılım bu Politikada yasal düzenlemeler ve Şirket Politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni Politika metni hakkında ilgili kişilere web sitesi üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılır.

 

 

 

Kurumsal Web Sitesi Teklif Formu