Crea Yazılım ve Danışmanlık Kurumsal Web Sitesi | OTIF (On Time In Full)
12672
post-template-default,single,single-post,postid-12672,single-format-standard,do-etfw,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

OTIF (On Time In Full)

OTIF (On Time In Full)

01:31 18 Aralık in Blog
0 Comments

OTIF (on time in full) kelime anlamı itibariyle tam zamanında eksiksiz üretim ve/ veya teslimat yüzdesini gösteren bir anahtar performans göstergesidir. Bir işletme için teslim/ üretim tarihlerine uyum elbette oldukça önemli bir kriterdir. Ancak beklenenden eksik miktarda gerçekleşen teslimat/ üretim birçok müşteri için aslında gerçek başarı sayılmamaktadır. Bu noktada OTIF göstergesi her iki ölçütü (tam zamanında ve eksiksiz) tek değer altında toplamaktadır.
OTIF, bir tedarik zinciri performansını ölçmek için kullanılan en temel göstergedir. OTIF değeri tek başına müşteri memnuniyeti, üretim ve sevkiyat performanslarını göstermesi açısından diğer tüm anahtar performans göstergelerinin üstünde bir yere sahiptir. Bir işletme için öncelikli hedef OTIF değerini %100’e yakın bir seviyeye getirmek olmalıdır.
OTIF hesabı; OTIF işletmelerin yapılarına ve hizmet verilen sektöre göre farklı şekillerde hesaplanabilir. En temel yöntem; söz verilen teslimat tarihinde talep edilen tüm ürünün teslim edilmesidir. Ancak erken-geç teslimatlar ya da eksik-fazla üretimler de OTIF olarak kabul edilebilir.
Zamanında (on time) bakışı; burada bakış açısına göre teslim tarihinden önce gerçekleşen sevkiyatlar da OTIF sayılabilir. Ancak JIT (just in time) şeklinde çalışan işletmeler için stok maliyetleri önemli olduğundan erken üretimleri OTIF saymak ilave stok maliyeti getireceği için istenen bir durum değildir. Bu noktada orta bir çözüm olan teslim tarihinden bir hafta öncesine kadar gerçekleşen erken teslimatları OTIF olarak dikkate almak ancak 1 haftadan erken gerçekleşen teslimatları OTIF dışında tutmak en yaygın yaklaşımdır. Yine sektör ve işletmeye göre söz verilen teslimat tarihinden max 1 hafta ya da max 3 iş gününe kadar olan gecikmeler de OTIF olarak kabul edilebilir.
Tam miktar (in full) bakışı; temelde istenen miktar kadar üretim esastır. Ancak sektörüne göre örneğin metal sektöründe 10 ton olarak talep edilen ürün, üretim doğası gereği tam olarak 10.000 kg şeklinde üretilemez ve bu durumda bir tolerans değeri almak gerekir. Tolerans değerini %5 olarak aldığımızda 9.500 kg ile 10.500 kg arasında gerçekleşecek üretimler tam miktar (in full) olarak değerlendirilecektir.
OTIF; belirlenen kriterlere göre hem termin hem de miktara uyan teslimatların tüm teslimatlara oranlanmasıyla hesaplanır. Üretim sektöründeki genel geçer durum OTIF değerinin %80 ve üstünde olmasıdır.

Anahtar Kelimeler:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Kurumsal Web Sitesi Teklif Formu